Po telefonicznym wywiadzie i zdalnym badaniu pacjenta, w sytuacji rozpoznania przez lekarza specjalistę choroby zostanie wystawione pacjentowi zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA). Pacjent otrzyma także e-recepty na wszelkie niezbędne leki, a także zostanie dokładnie poinformowany o wszelkich zaleceniach związanych z chorobą.

Wystawione przez lekarza e-ZLA zostaje przekazane do ZUS automatycznie. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Numer statystyczny choroby nie jest podawany.

Lekarz orzekając za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności o czasowej niezdolności pacjenta do pracy działa zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 790).