Recepta transgraniczna jest wystawiana przez lekarza specjalistę na prośbę pacjenta, zamierzającego wykupić przepisane leki w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej niż Polska.

Na recepcie transgranicznej nie mogą zostać przepisane preparaty o kategorii dostępności „Rpw” tj. środki odurzające lub psychotropowe. Odpłatność za wydawane leki zawsze wynosi 100%, przy czym istnieje możliwość wniesienia wniosku do NFZ o zwrot poniesionych kosztów przez pacjenta do poziomu refundacji, jeśli właśnie wykupił leki za granicą na receptę transgraniczną. Jeśli pacjent nie zrealizował recepty transgranicznej w innym państwie, to może to zrobić na terenie Polski za pełną odpłatnością, ale jeśli recepta ta uprawnia do refundacji przez NFZ, to może być na tych zasadach zrealizowana. Jeżeli pacjent kupi za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyska zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym.

Ponieważ w chwili obecnej recepty transgraniczne wystawiane są jedynie w formie papierowej istnieje możliwość wystawienia takiej recepty przez lekarza i przesłania jej na adres e-mail w formacie .pdf do wydruku własnego bądź pocztą tradycyjną.

Recepta transgraniczna ważna jest 30 dni.